(GDVN) - Ngao Tây Tạng, Béc giê Đức, Alaska Malamute, chó Phú Quốc... là những giống chó "trứ danh" được nuôi và huấn luyện tại đây.