(AloBacsi) - Em so với biểu đồ phát triển thì thấy bé phát triển ở mức độ thấp, tí nữa là nằm trong vùng kém phát triển. Em lo quá!