TT - Bộ Tài chính Thái Lan vừa đệ trình kế hoạch cho phép Quỹ bảo hiểm thảm họa quốc gia tham gia chương trình bảo hiểm vụ mùa cho nông dân.