Ngày 29/6, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhằm kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về "phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng vùng sông Hồng."