Nhanh thật, thế là một năm nữa lại sắp qua đi và một năm mới đang đến.