(Phunutoday) - Có lẽ đó là do sở thích hoặc vì quá vội vàng mà các Sao nhà ta quên mất quần chip, hay là vì nó vướng víu quá, lộ thiên vẫn thích hơn nhiều!