Khi thực hiện đến vụ cướp thứ 3, tên cướp 21 tuổi đã bị cảnh sát ập đến nổ súng cảnh cáo.