ICTnews - Bộ TT&TT cho rằng, với tên bộ tem hiện nay là “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014)”, việc thể hiện thêm hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ không thể hiện hết được những cống hiến to lớn của Đại tướng.