TP - Trong khi lãnh đạo VQG Cát Tiên đưa ra kết luận bước đầu rằng tê giác một sừng của VQG Cát Tiên chết tự nhiên (phát hiện ngày 29-4) chứ không phải do săn bắn hoặc đánh bẫy, ngày 27-5, các chuyên gia quốc tế về tê giác công bố chứng cứ cho thấy đây là một vụ săn trộm.