QĐND - Tế Hanh sinh năm 1921 tại làng Đông Yên (chính quê làng Giao Thủy), huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; tạ thế tại Hà Nội, ngày 16-7-2009, sau gần chục năm bị liệt vì bệnh xuất huyết não.