Giấm táo và nước ép tỏi có thể giúp bạn tẩy bay nốt ruồi một cách an toàn.