Bắt đầu được biên chế vào lực lượng hải quân Nga từ tháng 4-1982, các tàu ngầm thuộc Project 636 và 877 (tên mã NATO là Kilo) có nhiệm vụ chính là tác chiến chống tàu nổi, tàu ngầm của đối phương, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, rải thủy lôi và tuần tra tại vùng duyên hải và vùng “nước xanh” (vùng biển gần bờ).