(Hình ảnh)-Trung Quốc đang xây dựng một hạm đội tàu ngầm mạnh, trong đó đa số tàu trang bị thiết bị phần cứng mua từ Đức, Pháp...