VIT - Defense News đưa tin, tập đoàn DCNS của Pháp đã nhận được hợp đồng cung cấp 10 hệ thống chống ngư lôi Nemesis để trang bị cho tàu ngầm thuộc Lực lượng Hải quân Pháp.