VOV.VN -Sức khỏe của các thuyền viên hiện vẫn bình thường. Tuy nhiên, nhiên liệu từ tàu đang gây sự cố tràn dầu tại vùng biển Lý Sơn.