(Phunutoday) - Hôm qua trên trang mili.cn.yahoo.com của Trung Quốc có đăng ảnh và giới thiệu về các loại tàu chiến Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tờ báo này có đưa ra ít nhất là 6 loại tàu chiến chủ yếu có trong biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam.