VOV.VN - Tàu RBD BOREA, quốc tịch Cypus đã bị cháy hầm hàng tại vị trí cách Phao số 0 Hải Phòng khoảng 05 hải lý.