(2sao) – Những thay đổi khá lớn với nhóm nhạc nữ đang nổi T-ara khiến không ít người đặt dấu chấm hỏi...