Các fan Việt của nhóm sẽ sướng điên nếu chuyện này trở thành sự thật!