(2Sao) - Không phải bất cứ cuộc phẫu thuật thẩm mĩ nào cũng cho những kết quả mĩ mãn. Và Tara Reid là 1 trong số ít những diễn viên đứng dậy khắc phục hậu sự cố của bản thân.