KTĐT - Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước có hơn 28.000 xe có thùng hàng, xi téc quá khổ không đúng quy định.