Đó là nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hội nghị tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130 của Thanh tra Chính phủ khu vực phía Bắc tổ chức mới đây tại tỉnh Ninh Bình.