Cán bộ y tế truyền thông dân số - sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng biển xã Tam Hòa, Núi Thành (Quảng Nam). Ảnh: DƯƠNG NGỌC