(CAO) Tại Nha Trang, Trung tâm tư vấn đào tạo, hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức khóa tập huấn kỹ năng biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình bài giảng trong đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho gần 80 học viên của 6 tỉnh miền Trung: Nghệ An, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắc Lắc và Lâm Đồng.