Ngày 27/11, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld- Singapore đã có buổi Hội thảo giới thiệu dự án đầu tư mới của Tập đoàn tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Triển lãm Bất động sản Đà Nẵng năm 2010 (diễn ra từ ngày 25 – 28 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Đà Nẵng).