“...Không chỉ đạt được kết quả kinh doanh rực rỡ với khởi đầu dường như là con số 0, Tập đoàn ANCO còn xây dựng được niềm tin sâu sắc với khách hàng và hệ thống đại lý trên toàn quốc... Hoạt động của Tập đoàn ANCO không chỉ vì lợi ích kinh doanh của mình mà còn đề cao trách nhiệm và sự chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là địa phương nơi Tập đoàn ANCO hoạt động...”