Ngày 23-7, tại Hà Nội, Tạp chí Đối ngoại trực thuộc Ban Đối ngoại Trung ương chính thức ra mắt số đầu. Tới dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; Trần Văn Hằng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Hồng Hà, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; đại diện các ban, ngành của Trung ương.