Phát sóng vào lúc 16h30, ngày Thứ bảy 04/01/2014, “Tạp chí 360” mặc dù đã đến số thứ 11 nhưng lại là số đầu tiên của năm 2014.