Bài tập Kegel giúp thu nhỏ “cô bé” với những phụ nữ sau sinh nở. Chỉ sau 4-6 tuần tập luyện, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.