83 công nhân giỏi (CNG) vừa được CĐ các KCN-CX Hà Nội tuyên dương nhân “Tháng công nhân” năm 2012 là những NLĐ có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào LĐ giỏi, sáng kiến, sáng tạo thủ đô. Có thể nói, phong trào thi đua do CĐ tổ chức có xu hướng tạo thành “làn sóng” về LĐ giỏi trong CNLĐ các KCN-CX Hà Nội.