Mỗi khi đi xa thì vấn đề lớn nhất với một chiếc điện thoại là...hết pin và mất sóng. Nếu mất sóng là nguyên nhân khách quan bởi các nhà cung cấp dịch vụ thì hết pin lại là vấn đề khách quan từ bạn. Có thể do mất điện nên không sạc được pin, nhưng tại sao lại đổ lỗi cho việc mất điện nếu như bạn biết rằng có thể sạc điện thoại của mình bằng...pin tiểu. Dưới đây, chúng ta sẽ chế tạo một bộ sạc pin điện thoại chỉ mất 20.000 đồng mà thời gian sạc pin lên đến 6h hoặc lâu hơn.