Sáng nay, ngày 3/10, tại Hà Nội đã diễn ra “Diễn đàn ASEAM về tăng trưởng xanh: Cùng hành động hướng tới nền kinh tế xanh”.