(Toquoc) – Thông tin này được đưa ra trong buổi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội sáng 11/9.