Đó là lý do mà Bộ LĐ-TB-XH đưa ra để khẳng định sự cần thiết phải điều chỉnh mức lương từ 1/10/2011. Nhiều đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình trong hội nghị lấy ý kiến về phương án điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng, tổ chức hôm qua 6/7, tại Hà Nội.