Quốc hội đang họp bàn, nhiều đại biểu cho rằng mặc dù hoàn cảnh kinh tế đất nước đang khó khăn, nhưng vẫn phải tìm mọi nguồn để bảo đảm lộ trình tăng lương năm 2013.