QĐND Online - Sáng 30-9, tại Hà Nội, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp (T-TG) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận (CTDV) của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”.