Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống bằng "phương pháp kỷ luật tích cực" (PPKLTC) là một trong những biện pháp hữu hiệu trong công tác giáo dục toàn diện, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn cho học sinh, TS. Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác Học sinh - Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nhấn mạnh tại hội thảo “Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/5.