(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn mỗi khu dân cư, thôn, ấp, tổ dân phố.