Chiều 28/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các thành viên tham gia xây dựng Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.