Đây là quyết tâm của Hội thảo chuyên đề Công tác phòng chống dịch-Vệ sinh môi trường y tế khu vực phía Bắc do Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế tổ chức ngày 25-3 tại Hà Nội với sự tham gia của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo các Cục, vụ, viện, BV các tỉnh, thành phía Bắc.