(VOV) - Sáng 5/11, dưới sự chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu tại Hội trường, nghe Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác thi hành án và công tác đặc xá