Sáng 5-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ tổ chức Hội nghị :Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 48/CT-T.Ư, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới; ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền PCTP giữa Bộ Công an và các cơ quan truyền thông giai đoạn 2012-2015, gồm: Bộ Thông tin Truyền thông, Báo Nhân Dân, Đài THVN, Đài TNVN và TTXVN.