(ANTĐ) - Hôm qua 21-1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.