Những ngày đầu năm 2010, bất chấp việc chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, các hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn gia tăng, đặc biệt là tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép đất cao lanh, đá san hô và lâm sản ở khu vực ven biển. Trước tình hình đó, BĐBP đã vào cuộc, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường.