Ngày 19/11 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp với Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối (Bộ NN và PTNT) tổ chức Hội thảo – Tập huấn “tăng cường công tác an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và nông thôn”.