QĐND Online - Cơ giới hóa trong sản xuất là một trong những khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp nên cần tập trung nhiều biện pháp tăng cường, nâng cao cơ giới hóa. Đó là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra trong hội thảo “Cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa - mô hình cánh đồng mẫu lớn” do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 28-4.