TT - Con gái tôi đang học lớp 11 nhưng chỉ cao 1,47m. Từ năm lớp 9 đến nay cháu không cao thêm. Tôi nghe nói có phương pháp kiểm tra xương còn phát triển nữa hay không, cháu có thể khám ở đâu? Nếu xương hết phát triển thì phải làm gì để cải thiện chiều cao cho cháu?