Sinh vật lạ có hình dáng giống con đỉa nhưng màu trắng sữa, ngọ nguậy di chuyển trong bát mỳ tôm.