(GDVN) -Được nhập từ Đức, Nga, Bỉ... những chú Béc-giê được nuôi dưỡng, huấn luyện trong các gia trang, các trung tâm huấn luyện và đến khi đã thành thục thì các chú chó ở đây được giao bán cho các đại gia với mức giá lên tới cả trăm triệu.