Ngoài nghi vấn dằn mặt nhau trong chuyện làm ăn, không loại trừ khả năng đây là vụ trả thù vì tình ái